Dịch thuật dựa trên bản mod của phần mềm QuickTranslator, tác giả ngoctay@tangthuvien.vn
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ