Ta bị vây ở cùng một ngày mười vạn năm


Hoàng thiên tại thượng


5005

4 Thích

5 Tủ

89 Theo dõi
Tóm tắt truyện

Rừng càng bị vây ở cùng một ngày mười vạn năm, làm hắn thoát khốn thời điểm, thế giới bắt đầu run rẩy.
Thông tin
Tên gốc: 我被困在同一天十万年
Hán việt:     Ngã bị khốn tại đồng nhất thiên thập vạn niên
Tác giả:      Hoàng thiên tại thượng
Thể loại:     Huyền huyễn ma pháp
Nguồn truyện: ptwxz
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2021-02-04 19:31:31
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2022-11-10 10:30:36
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ