Trù thần lãnh chúa


Du lương


135

0 Thích

0 Tủ

11 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Một cái vạn năm mục sư xuyên việt về trò chơi khai mở phía trước, trầm mê nấu đồ ăn đem chính mình đốt thành vong linh đại lãnh chúa cố sự.

Làm ruộng lưu, xây dựng lưu, là thiên mỹ thực văn ( Vững tin )
Thông tin
Tên gốc: 厨神领主
Hán việt:     Trù thần lĩnh chủ
Tác giả:      Du lương
Thể loại:     Trò chơi / du hí dị giới
Nguồn truyện: qidian
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2021-04-09 13:29:03
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2021-05-11 23:26:47
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ