Tìm cách cứu rỗi bản thân hệ thống


Hoàng Ngọc Dao


3283

101 Thích

86 Tủ

56 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Ban đầu cuốn sách lại tên là [the backrooms trùng điệp thế giới].

tuy nhiên đại cương viết hụt, muội đành đổi tên vậy.

mọi người yên tâm, truyện sẽ không drop.

viết cho tới khi nào hoàn thành mới thôi.

Người xuyên việt đi kèm với đó là kim thủ chỉ.

Như vậy khi kim thủ chỉ lâm nguy, ngươi có bằng lòng cứu nó.

Dùng tất cả sức lực của bản thân, vì một mục tiêu mà cố gắng.

Ngươi đã không còn nhỏ nữa, cũng không cần mê mang.

Mục tiêu đã đặt ở phía trước, như vậy, cứ tiến bước mà đi thôi.

Đi thôi thiếu niên, tiến tới bất tận hành trình cứu lấy ngươi hệ thống !!!

Thông tin
Tên gốc: Tìm cách cứu rỗi bản thân hệ thống
Hán việt:     Tìm cách cứu rỗi bản thân hệ thống
Tác giả:      Hoàng Ngọc Dao
Thể loại:     Hệ thống + Chư thần sân thi đấu
Nguồn truyện: sangtac
Loại truyện:  truyện sáng tác
Nhập thời:    2022-08-27 16:00:21
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Tác giả
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
sangtac 0 chương

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2022-09-26 20:08:31
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ