Đích phi kinh hoa: Nhất phẩm độc y


Hạo hãn chi uyên


650

0 Thích

1 Tủ

0 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Đích phi kinh hoa: Nhất phẩm độc y giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com https://www.uukanshu.com


-------------------------------------
Thông tin
Tên gốc: 嫡妃惊华:一品毒医
Hán việt:     Đích phi kinh hoa: Nhất phẩm độc y
Tác giả:      Hạo hãn chi uyên
Thể loại:     Nữ sinh đồng nhân
Nguồn truyện: uukanshu
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2020-09-26 15:55:53
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
uukanshu 0 chương uuxs(711)

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2022-04-14 07:54:20
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ