Từ khô lâu bắt đầu làm lãnh chúa


Lý đạo trường


140

0 Thích

2 Tủ

0 Theo dõi
Tóm tắt truyện
Từ khô lâu bắt đầu làm lãnh chúa giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com https://www.uukanshu.com


-------------------------------------
Thông tin
Tên gốc: 从骷髅开始当领主
Hán việt:     Tòng khô lâu khai thủy đương lĩnh chủ
Tác giả:      Lý đạo trường
Thể loại:     Huyền huyễn kỳ huyễn
Nguồn truyện: uukanshu
Loại truyện:  nhúng tự động
Nhập thời:    2022-10-21 09:39:45
Thao tác

Đọc ngay

Thích

Đánh dấu

Theo dõi

Preview

Lấp hố

Đẩy sách
Người nhúng
Mục lục Cập nhật Xuống
Nguồn:
uukanshu 0 chương qidian(63) 230book(12)

Đang tải danh sách chương...
Mở rộng
Chương mới: 2022-11-24 21:48:24
Cập nhật chương mới
BÌNH LUẬN


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ